Asiento present hordenat a payon les responsions dels pezos e mezures : delahun boch al al...